Focus & Flow

FOCUS & FLOW

in portfolio and organisation

WHY

 

Accelerating

Complexity

 

Disconnected &

Unaligned

 

High Impact @

Low Cost


DECISIONS

 

Three by Two Decission Types

 

One Truth -

One ToDo List

 

Align & Descale Complexity

 

TIMING

 

Cascading Timeboxes

 

Corporate

Cadence

 

Incremental

Execution

 

LOGISTICS

 

Demand Management

 

Stable

Teams

 

Delivery

Management

 

COHESIVE & ADAPTIVE

TRANSPARENCY & COMMITMENT

PRIORITIZATION & INCREMENTS

TEAMS & EMPOWERMENT

HOW

 

Behavioral Science & Adult Learning

 

Appreciative Leadership

 

Incremental & Meassured



Planlægning og forandring der fungerer i praksis


I PROiMPACTiVE ved vi, hvordan man ordentligt og effektivt leder og håndterer planlægning i sammenhæng på tværs af portefølje og organisation. Fra vision over strategi og taktik til operationel værdiskabelse og veludført arbejde.


Hertil har vi udviklet en forandringsledelsesmodel der virker og værdsættes. Vi oplever altid det fungerer i praksis og har skabt fokus og flow i en række organisationer.


Både vores planlægningsmodel og vores forandringsledelsesmodel er skabt på baggrund af stor erfaring og med inspiration fra forskelligartede, velafprøvede ledelsesmodeller tilsat en god del Behavioral Science og Adult Learning.


Står du selv i samme eller lignende situation og har du lyst til at høre nærmere om Fokus og Flow i din organisation, så kontakt os gerne for inspiration og videndeling. Bo træffes på: bo.attrup@proimpactive.com og svarer på telefon +4525247905.



© 2019 PROiMPACTiVE. All rights reserved. trademarks and servicemarks belong to proimpactive where applicable.