Overblik

Udfordringen

Hvordan får man en kompleks organisation bestående af 120 medarbejdere i drift og administration, og som er lagt sammen af mange forskellige foreninger gennem tiden, til at arbejde mere ensartet.

Hvordan skaber man samtidig et komplet overblik over driftsopgaver på tværs af 46 afdelinger og 6000 lejemål for i sidste ende bedre at kunne planlægge og levere som aftalt.

Løsningen

Gennem træning og mentoring i professionel ledelses- samarbejds- og planlægningsadfærd har Boliggården fået nye og ensartede rutiner og ritualer på tværs af organisationen. Alle driftsområder har fået etableret målsætninger, som automatisk bliver omregnet til driftsplaner og prioriterede opgavelister for hvert team. Derudover er serviceaftaler og driftsplaner blevet standardiseret så de matcher behov og budgetter.

Resultatet

Boliggården har nu en harmoniseret organisation, som arbejder målrettet, prioriteret og taktvist. Der er overblik over opgaver og aftaler, et fælles sprog på tværs og en kultur med fokus på forbedring og samarbejde. Derudover sikrer relevant ledelsesinformation forbedret kommunikation med beboerdemokratierne og et faktabaseret grundlag for forbedringstiltag.

En forandring som holder