5 gode grunde til at vælge Boligselskab 2.0:

Tydelig sammenhæng mellem strategi, mål, planer og opgaver skaber overblik, transparens og øget medarbejdertilfredshed.
Standardiserede serviceaftaler og forventningsafstemning med beboerne resulterer i forbedret serviceadfærd og øget kundetilfredshed.
Prioriterede og velplanlagte opgaver kombineret med ensartede processer og arbejdsgange fremmer effektivisering og
Relevant ledelsesrapportering gennem integreret dataopsamling danner grundlag for målrettet kommunikation og
Faste rutiner og ritualer med fokus på dialog og vidensdeling skaber en kultur for kontinuerlig læring.

Tydelig effekt på alle niveauer i organisationen

Strategisk - bestyrelser

Klar prioritering af strategiske målsætninger.

Forventningsafstemning omkring mål, behov, planer og gennemførelse.

Forbedret kommunikation med afdelings- og hovedbestyrelse.

Taktisk - ledere

Målsætninger bliver nemt og enkelt oversat til konkrete planer for de titusindvis af opgaver et typisk boligselskab løser.

Relevant ledelsesrapportering danner grundlag for kommunikation, analyse, beslutninger, læring og forbedring.

Operationelt - medarbejdere

Teamleder laver månedlig, ugentlig, og daglig operationel planlægning for sit team i TeamFokus.

Hvert team holder korte morgenmøder omkring Dagens plan, som skaber overblik over ugens og dagens opgaver og synlig ledelse.

Det enkelte teammedlem kan se og holde styr på sine opgaver i TeamFokus på sin telefon.

Forandringsledelse der virker i praksis

Medbyg: Målrettet forandringsforløb
 • Mesterlære, træning og mentoring i systemanvendelse og arbejdsgange for alle ledere og medarbejdere.
 • Etablering af målrettet datagrundlag for drift i samarbejde med organisationen.
 • Etablering og konfiguration af vores IT-system TeamFokus.
 • Efterfølgende support på forandringen (inkl. TeamFokus) og design og igangsættelse af forbedringstiltag, så løsningen opretholdes og videreudvikles.
 • Inkluderer alle dele i Selvbyg-pakken.
Selvbyg: IT-værktøj med kursus
 • Tilslutning til og konfiguration af TeamFokus med efterfølgende support.
 • Træning af op til 5 ledere i planlægning og brugen af TeamFokus.
 • Faciliteret case for et konkret team og fem konkrete afdelinger.
 • Mulighed for yderligere moduler i f.eks.:
 • Træning i teamledelse og modning af teams
 • Praktisk ibrugtagning i teams
 • Kursusmoduler for alle teams/afdelinger
 • Anvendelse af ledelsesinformation