Overblik

Udfordringen

I Design & Construction er der hundredvis af igangværende opgaver. Men der mangler et samlet overblik og forventningsafstemning omkring prioriteter og de interne afhængigheder imellem opgaverne.

Medarbejderne oplever mange opgaveskift i løbet af en dag. Der opstår ofte tilbageløb på igangværende initiativer grundet manglende planlægning, prioritering og koordinering.

Der er generelt en kultur for gensidig hjælpsomhed i afdelingen, hvilket dog skaber mange forstyrrelser for medarbejderne i løbet af arbejdsdagen, og gør det svært at færdiggøre opgaver.

Løsningen

Synliggørelse, strukturering og konkretisering af mål, formål og arbejdsopgaver i én sammenhængende arbejdsform understøttet af et enkelt IT-system.

Etablering af taktvis planlægning, prioritering og opfølgning på mål, leverancer og arbejdsopgaver på års-, kvartals- og månedsbasis.

Daglige morgenmøder i hvert team for overblik over ugens opgaver samt kommunikation og koordinering internt i teamet.

Generering af ledelsesinformation til faktabaseret kommunikation og grundlag for forbedringer.

Resultatet

Strukturering, konkretisering og planlægning af både mål og arbejdsopgaver har ført til større bevidsthed om detaljer, omfang og afhængigheder i arbejdsprocesserne hos både teamledere og medarbejdere

Tydelig prioritering og overblik over hvilke opgaver der skal udføres og hvornår, har skabt øget fokus, mere arbejdsro og mindre spild i hverdagen.

Fremadrettet forventer Design & Construction også tydelig sammenhæng mellem langsigtede strategier og konkrete arbejdsopgaver på det operationelle niveau samt taktisk prioritering og planlægning af porteføljen på baggrund af relevant ledelsesinformation.

En produkt-tilgang til porteføljen