Overblik

Udfordringen

Hvordan skaber man overblik over de tusindvis af opgaver ejendomsfunktionærerne løser.

Hvordan strukturerer man de mange forskellige services og ydelser der leveres – så de gennemføres i rette tid og mængde.

Hvordan kan serviceniveauet højnes samtidig med, at der skabes et eftertragtet arbejdsmiljø for medarbejderne.

Løsningen

Digital opgavestyring i drift og administration skaber overblik.

Daglige morgenmøder i hvert team skaber opgaveoverblik, styrket samarbejde og vidensdeling.

Servicemålene er blevet struktureret og standardiseret.

Ledelsesinformation danner grundlag for forbedringstiltag og klar kommunikation med beboerdemokratier.

Resultatet

Plus Bolig har nu en mere transparant organisation, hvor alle ved, hvad de skal lave på et givent tidspunkt.

De har klarhed over deres services og sikrer dermed, at de altid leverer det, som er aftalt.

De oplever større tilfredshed hos både ejendomsfunktionærerne, administrationen og beboerne, og deres arbejdsmiljø er blevet forbedret.

Kommunikationen med bestyrelser og beboerdemokratier er blevet tydeligere.

En forandring som holder