Overblik

Udfordringen

Hvordan forstår og realiserer man en ambitiøs vision og strategi?

Med BørneRiget ønsker Rigshospitalet at bygge et nyt hospital, hvor eksisterende arbejdsgange og faglig viden kombineres med en ny måde at se på patienten, barnet og familien som helhed.

Løsningen

Med etablering af en produkttankegang blev alle mål skabt ud fra klart definerede behov indhentet fra brugerundersøgelser og personaleerfaringer.

Mål blev konkretiseret i bidder og løbende prioriteret i målhierarkier.

Porteføljestyringen blev synlig, taktvis og fokuseret med udgangspunkt i eksisterende ressourcer.

Resultatet

BørneRiget har opnået forståelse af, at et hospital er et produkt med et konkret sæt af egenskaber, som defineres ud fra behov med brugerne i centrum.

Egenskaber realiseres gennem løsninger, der etableres trinvist med mulighed for læring og feedback.

En stabil samarbejdsproces, som håndterer dynamik og kompleksitet fleksibelt.

En løsning som holder på den lange bane