Genkender du, at jeres vision kommunikeres fint i ledelsen, men den er svær at forankre reelt i organisationen blandt medarbejderne?
Oplever du, at strategien er svær at omsætte til koordinerede handlinger – og dermed vanskelig at realisere i praksis i en dynamisk hverdag med hundredvis af andre vigtige mål?
Det skyldes måske blot, at strategien skal gøres lige så konkret og nærværende som alt andet vigtigt, der kræver opmærksomhed.
Strategifokusering - strategi, implementering og eksekvering
Udfordring

Uden konkretisering forbliver strategier abstrakte visioner. Det medfører:

  • Uvished om, hvilke reelle målsætninger strategierne indeholder, og hvilke initiativer der skal til for at opnå målene 
  • Ledere og medarbejdere der mister greb om, hvad der forventes af dem hvornår, og hvordan strategierne omsættes til handling
  • Manglende mulighed for at følge op på og guide, hvordan det går med realiseringen af strategierne på tværs af organisationen

Abstrakte mål - i lange PowerPoints - der bedst egner sig til præsentationer for ledere, men i dagligdagen opleves usammenhængende og uhåndgribelige.

Løsning

En enkel proces - faciliteret af os - med tre enkle trin, der kræver få timers involvering og træning over få uger:

  • Vi renser strategimaterialet for ”prosa” og skaber et samlet overblik over de egentlige målsætninger og initiativer deri
  • Overblikket organiseres i en sammenhængende struktur af målsætninger, mål, initiativer og opgaver, som specificeres og verificeres af jer
  • Elementer i strukturen konkretiseres,  så de bliver nærværende og kan prioriteres og realiseres operationelt

Overblik og indsigt gennem en sammenhægende, overskuelig og målorienteret porteføljestruktur, så du kan eksekvere på strategien i praksis.

Resultat

Reduceret kompleksitet og en organisation der samstemt jagter de vigtigste mål, som følge af:

  • Overskuelig strategiportefølje – fra langsigtede strategiske mål til konkrete og operationelle resultater med tydelige roller og deadlines
  • Ensartethed og sammenhæng imellem alle niveauer i porteføljen og på tværs af organisationen
  • Grundlag for regelmæssig prioritering og planlægning – og dermed realisering og opfølgning af målene
  • Fælles ”sprog” og metode for, hvordan strategien gøres forståelig, levende og operationel

Strategier med konkrete mål og initiativer - der lykkes i praksis.

Kan du genkende udfordringerne?
Og ønsker du at opnå et bedre fundament for strategier, der lykkes i praksis?
Vi har udviklet et kvikt og enkelt forløb, der består af 3 dele:

1. FORSTÅ     1-2 timer

Overblik

Vi holder et afklaringsmøde med jer, med henblik på at forstå formatet af jeres strategi(er) – hertil deres nuværende ejerskab og hvordan der arbejdes med dem i dag

Målhøst

Vores analytikere sørger for en grundig gennemgang og analyse af materialet, hvor vi luger prosa fra og høster strategifokus: målsætninger, mål, initiativer og opgaver.  

 

2. FOKUSERE     5-6 timer

Struktur

Vi strukturerer høsten i en sammenhængende hierarkisk strategifokus-struktur. Vi præsenterer et samlet oplæg til strategifokus, som I kommenterer og vi justerer. 

 

Konkretiser

Vi leder en workshop med jer, hvor I konkretiserer strategien til specifikke målsætninger, mål og initiativer, organisationen kan se sig selv i og arbejde med i praksis. 

3. FORANKRE     1-2 timer

Resultat

I får det udarbejdede strategifokus – og en enkel guide med derfra – så I selv kan videreføre konkretisering og opfølgning løbende. 

Opfølgning

Vi mødes igen for at tilse, at I fortsat får anvendt jeres strategifokus, og drøfter de spørgsmål der er opstået i mellemtiden.

 

Interesseret?

Kontakt os allerede i dag for at høre mere om mulighederne i din organisation.

TIlmeld dig et af vores populære webinarer, eller brug vores kontaktformular, hvor du både kan booke en inspirations- og videndelingssamtale eller give os et uforpligtende kald.