5 gode grunde til at vælge Fokus & Flow til udvikling og innovation

Involverende, synlig og helhedsorienteret ledelse gennem faste, sammenhængende og ensartede rutiner skaber transparens og tillid.
Sammenhængende ledelsesinformation sikrer, at alle beslutninger træffes på oplyst grundlag.
Taktvis og samstemt prioritering af formål, mål og opgaver skaber overblik over, hvad der samlet set er vigtigt på kort og lang sigt.
Alt der kan tage kapacitet og kan prioriteres samles i én velstruktureret portefølje af mål og opgaver, hvorfra de delegeres til det relevante sted i organisationen.
Medarbejdere, som skaber den reelle værdi, holdes samlet over tid. Det giver mulighed for high performance teams og øget medarbejdertilfredshed

Tydelig effekt på alle niveauer i organisationen

Strategisk

Overordnede mål prioriteres og realiseres i forhold til deres relevans.

Programmål udtrykkes klart på rette niveau og delegeres tydeligt i organisationen.

Der opnås fælles overblik og større forståelse for mål i organisationen.

Ledelsesinformation og transparens skaber grundlag for forbedringer.

Taktisk

Strategiske mål og operationel værdiskabelse spiller sammen på tværs af portefølje og organisation.

Organisationen involveres på rette tid og sted, og mål gennemføres taktvist, så målopfyldelse kan spores og løbende prioriteres.

Taktvis vurdering af fremdrift på opgaver og mål gør det muligt at prioritere eventuelle tilpasninger.

Operationelt

Teams og medarbejdere definerer og gennemfører taktvist de opgaver, der skal løses for at realisere målene.

Løbende vidensdeling og feedback i teams danner grundlag for læring og skaber forbedringer i den samlede arbejdsgang.

Dagligt overblik over opgaver og klar løbende prioritering skaber arbejdsro og fremmer trivsel.

Forandringsledelse der virker i praksis

  • Samlet træning af ledelsen i at beskrive og prioritere overordnede mål og taktvist konkretisere dem i leverancemål.
  • Individuel træning af ledere i teamledelse på basis af kendte mål, der nedbrydes i værdiskabende opgaver, som løses taktvist.
  • Træning af teams i forbedret samarbejde, vidensdeling på tværs og fokus på læring og forbedring.
  • Anvendelse af Digital.ai Agility værktøjet til teknisk understøttelse af struktur, planlægning og processer.