5 gode grunde til at vælge Strategisk Fokus & Flow

Tydelig sammenhæng mellem formål og opgaver resulterer i, at ledere og medarbejdere tillægger dem større væsentlighed i det daglige.
Strategien udtrykt i mål sikrer, at alle bidrag spores og ledes taktvist undervejs, og skaber mulighed for løbende justering.
Formål, mål og opgaver prioriteres og bearbejdes relevant niveau og sted i organisationen.
Synliggørelse af samspillet og interne afhængigheder i organisationen skaber sammenhæng, som igen skaber fælles løsninger.
Taktvis prioritering sikrer, at de vigtigste dele af strategien får liv, og nye ideer og forbedringer vurderes og inkluderes, hvor de er relevante

Tydelig effekt på alle niveauer i organisationen

Strategisk

Strategien udtrykkes gennem formål og bliver dermed enklere for organisationen at konkretisere.

Realisering af strategien trackes, prioriteres og justeres løbende og taktvist.

Formål og mål er tydelige og hænger sammen gennem hele organisationen.

Taktisk

Når strategien konkretiseres, skaber det større sammenhængsforståelse og dermed forbedret samarbejde og ejerskab for hele strategien og dens delelementer.

Ved at involvere relevante medarbejdere og ledere i at konkretisere formål, KPIer og mål, kender de hver især deres rolle og bidrag.

Strategien gøres synlig og konkret, og mål realiseres decentralt.

Operationelt

Opgaver, der realiserer strategien gennem delmål, defineres og realiseres i den pågældende del af organisationen.

Medarbejderne forstår, hvad strategien betyder for dem individuelt, og hvordan de bidrager, så målene nås.

Forandringsledelse der virker i praksis

  • at udtrykke strategien gennem formål og mål for de dele af organisationen, der er involveret.
  • at konkretisere formål og mål sammen med deres nærmeste medarbejdere, så de er forståelige, nærværende og kan disponeres i tid og leverancer.
  • at det hele gennemføres taktvist, så der altid kan følges op på og delegeres ud fra helhedsbetragtninger.
  • at involvere og kommunikere mål, leverancer og forventninger, så de sammen med teamet definerer og eksekverer på reelle værdiskabende opgaver.
  • at anvende Digital.ai Agility værktøjet til teknisk understøttelse af struktur, planlægning og processer.